View Tower 80m

Ontwerpgegevens

Opdrachtgever :
Object :
Hoogte :
Capaciteit :
Van der Beek / Dauphin te Zaandam
View Tower
80 m
60 personen

Probleemstelling

De opdrachtgever had een een mobiele uitkijktoren van 80 meter hoog voor 60 passagiers voor ogen, als kermisattractie voor jong en oud. Deze installatie diende volledig te worden ontworpen, gedetailleerd en berekend conform EN 13418. 

Bijdrage Stemar Engineering

Wij hebben het volledige mechanisch ontwerp uitgevoerd van de installatie vanaf ontwerpschetsen tot aan het detailleren van leuningen en roosters. Daarnaast hebben wij de sterkte- en stijfheidsberekeningen uitgevoerd, alsmede de risico-analyse en het schrijven van de handleiding voor opbouw en exploitatie. 

Ten slotte zijn wij betrokken geweest bij de fabricage en definitieve afname door de keuringsinstanties. 

Resultaat

De View Tower is in de zomer van 2017 voor het eerst op de Tilburgse kermis te bewonderen geweest.  

visual
Sustaining Results Through Engineering