Installation Umbilicals

Ontwerpgegevens

Klant:
Object :
Software :

Blue Offshore Projects bv
Construction parts for umbillical intstallation and step plan
Inventor and Autocad 2D and 3D

Probleemstelling

Vanaf een boot (de “Simon Stevin”) moeten kabels naar de zeebodem worden gelegd, om een verdeelstuk te verbinden met een aantal gaskleppen. Voor deze installatie dient de achtersteven van de Simon Stevin te worden ingericht met de benodigde apparatuur, zoals de kabelhaspels, kabelspanner, geleidingsgoot en kabelgeleiders.

Bijdrage Stemar Engineering

Stemar Engineering heeft de complete achtersteven ingericht. Met verschillende setting ’s, zoals: tijdens transport en operationeel en een stappenplan van de uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast zijn ook de kabelgeleidingsconstructie, de geleidingsgoot, het gewichtenblok en het onderstel van de kabelhaspels ontworpen. Tevens is er een sterkteberekening gemaakt van de geleidingsgoot.

Resultaat

Een universele kabelgeleidingsconstructie die modulair opgebouwd kan worden, een geleidingsgoot met een radius van 9 meter die bovenop de achtersteven gemonteerd kan worden. Een gewichtenblok waar de kabels op de zeebodem aan vast worden gemaakt en een onderstel voor de kabelhaspels waaraan de aandrijving gemonteerd kan worden.

 

visual
Sustaining Results Through Engineering