Kingpost

Ontwerpgegevens

Opdrachtgever :
Object :
Draagvermogen :
Code :
Seajacks UK ltd
Kingpost voor Burnerboom 52 of 72ft
120 kN (12t) verdeeld over de Burnerboom
ABS Rules

Probleemstelling

Tijdens een gasput inspectie wordt het gas afgefakkeld door middel van een burnerboom. Jack-up Vessel Kraken had geen voorziening voor het monteren van deze burnerboom. Door het plaatsen van een kingpost is deze mogelijkheid er wel. De Kingpost kan zowel een 52ft als een 72ft burnerboom dragen. Er is rekening gehouden met eigengewicht, wind en ijs.

Bijdrage Stemar Engineering

Voor het eerst in haar geschiedenis was zowel de levering van de engineering als de hardware verantwoording van Stemar Engineering. Het werk betrof een basic en detail engineering met sterkteberekening en support aan boord van het schip. De fabricage werd uitbesteed met de montage aan boord van de Seajacks Kraken in Vlissingen.

Resultaat

Het resultaat voor de klant is een functionele kingpost die eenvoudig gedemonteerd kan worden. Toepasbaar voor twee type burnerbooms.

visual
Sustaining Results Through Engineering