Explosiewand

Ontwerpgegevens

Project :
Belasting :
Code :

Explosiewand in bestaande omgeving
0.3 barg / 0.1 sec
DNV RP C204

Probleemstelling

Onze klant had een bestaande situatie die door wijzigende omstandigheden geschikt moest zijn tegen explosie. Er diende een ontwerp gemaakt te worden dat geschikt zou zijn voor een explosie belasting van 0.3 barg gedurende 0.1 seconde.

Bijdrage Stemar Engineering

Stemar Engineering heeft de bestaande situatie offshore ingemeten en een oplossing voorgesteld dat geschikt zou zijn tegen de explosiebelasting. Middels non-lineaire eindige-elementenberekeningen is aangetoond dat de constructie voldoende in tact blijft in geval van een explosie.

Resultaat

Er is een ontwerppakket opgeleverd inclusief de vereiste sterkteberekeningen conform DNV RP C204

 

visual
Sustaining Results Through Engineering