Deluge Leiding Systeem

Ontwerpgegevens

Client :
Object :
Software :

GDF Suez E&P Nederland bv
Deluge Leidingwerk
Trimble Realworks, Autocad Plant 3D

Probleemstelling

De bestaande stalen leiding diende vervangen te worden door een leiding van cuniver. De leidingloop diende onveranderd te blijven.

Bijdrage Stemar Engineering

Dit project begon met het maken van een 3D laserscan op de locatie offshore. Met de hieruit ontstane puntenwolk kon de nieuwe leiding ontworpen worden.

Na de basic Engineering is de leidingloop gecontroleerd met CeasarII. Aangezien materiaal en wanddikte afweken van het origineel, bleken extra steunen nodig te zijn. Het ontwerp kon hierop worden aangepast.

Het 3D ontwerp is gemaakt in Autocad Plant3D, hiermee werden de isometrische tekeningen gegenereerd naar specificatie van de klant.

Resultaat

NIeuwe ontworpen leiding met supports. Gecontroleerd in de puntenwolk op aanlopers. Werkplaatstekeningen isometrisch van leidingwerk en details van supports.

visual
Sustaining Results Through Engineering