Cecon Closing Spool

Ontwerpgegevens

Directe Klant :
Eindklant :
Schip :
Project :
Codes :
Bluestream Offshore, Den Helder
Cecon NL / Go Electra
Stril Explorer
Installatie van 10" / 2" Closing Spools
Lloyd's CLAME and Noble Denton

Probleemstelling

Bluestream Offshore had opdracht voor het installeren van de Closing Spools voor het Cecon Go Electra project. Hierbij wordt een (nieuwe) op de zeebodem liggende pijpleiding doormiddel van een of meerder spools verbonden met een offshore platform. De vooraf aan de laaste spool gaat altijd een metrologie meting zodat de spool passend gemaakt kan worden. Voor dit project had Bluestream de beschikking over de Stril Explorer (service vessel) die een beperkte dekruimte heeft. De uitdaging was om op een veilige manier alle spools zo snel mogelijk te vervoeren en te installeren.

Bijdrage Stemar Engineering

Stemar Engineering was instaat om een werkbare deklayout voor de Stril Explorer te engineeren waardoor de mobilisatie binnen drie weken gedaan kon worden. Binnen deze tijd zijn tevens alle benodigde zeevast- en hijsequipment vervaardigd. Er is een creatieve oplossing bedacht voor de beperkte ruimte aan boord door de te installeren spools bovenop de containerunits van Bluestream te plaatsen.

Alle hijssamenstellingen zijn gecontroleerd conform de eisen van Lloyd's CLAME.

Tijdens de installatiefase is de meetdata van de passings spool vanaf het schip naar onze engineers gestuurd. Deze hebben hiervan de fabricage tekeningen vervaardigd.

 

Resultaat

Succesvolle installatie van de closing spools met zo min mogelijk retour trips.

visual
Sustaining Results Through Engineering