Ontwerp en berekeningen voor offshore

Offshore gerelateerde bedrijven maken gebruik van specifieke technische hulpmiddelen. Stemar ontwerpt hulpmiddelen voor de offshore op basis van de wensen van de klant. De ontwerpen worden na de basic engineering afgerond met detail OAS Klemengineering en de benodigde sterkteberekeningen.

Voorbeelden van offshore gerelateerde producten zijn:

Voor een ontwerp en berekening naar uw wensen en eisen, nodigen wij u graag uit om een afspraak te maken met één van onze projectmanagers.

Explosiewand

Onze klant had een bestaande situatie die door wijzigende omstandigheden geschikt moest zijn tegen explosie. Er diende een ontwerp gemaakt te worden dat geschikt zou zijn voor een explosie belasting van 0.3 barg gedurende 0.1 seconde.

Nut Shell Filter

Twin Filter had opdracht voor de levering van twee Nut Shell Filter Pakketten voor een project in het middenoosten. Deze Nutshell Filters zijn een van de grootste ter wereld en worden gebruik voor de filtratie van (effluent) injectiewater voor de productie van aardgas. 

Nut Shell Filter

Twin Filter had opdracht voor de levering van twee Nut Shell Filter Pakketten voor een project in het middenoosten. Deze Nutshell Filters zijn een van de grootste ter wereld en worden gebruik voor de filtratie van (effluent) injectiewater voor de productie van aardgas. 

Cecon Closing Spool

Bluestream Offshore had opdracht voor het installeren van de Closing Spools voor het Cecon Go Electra project. Hierbij wordt een (nieuwe) op de zeebodem liggende pijpleiding doormiddel van een of meerder spools verbonden met een offshore platform.

A-Frame met Duikkooi

Om professionele duikers in het water te laten, maakt men gebruik van een A-Frame met Duikkooi. De Duikers nemen plaats in de kooi, welke door middel van een lier kan zakken.

OAS Klem

Om met het OAS systeem (Offshore Access System) te kunnen koppelen naar een offshore platform is een klem met docking pin nodig. Na aanhaken van de loopbrug stapt het personeel over op het bijbehorende bordes.

Cantilever Bridge

Voor onderhoud of inspectie aan een subsea gasput kan met deze brug een riser worden geplaatst vanaf een jack-up werkeiland. De brug draagt de riser en kan deze een voorspanning geven om stabiliteit in de riser te behouden.

Kingpost

Tijdens een gasput inspectie wordt het gas afgefakkeld door middel van een burnerboom. Jack-up Vessel Kraken had geen voorziening voor het monteren van deze burnerboom.

Stempelplaat

Door de relaltief kleine standaard stempelplaten wordt de belasting op betonnen ondergrond te hoog. Ter voorkoming van schade dient er een betere spreiding te komen van de belasting.

Deluge Leiding Systeem

De bestaande stalen leiding diende vervangen te worden door een leiding van cuniver. De leidingloop diende onveranderd te blijven.

Installation Umbilicals

Stemar Engineering heeft de complete achtersteven ingericht. Met verschillende setting ’s, zoals: tijdens transport en operationeel en een stappenplan van de uit te voeren werkzaamheden.

visual
Sustaining Results Through Engineering