Vermoeiing Cacao Brandertrommel

Ontwerpgegevens

Eindklant :
Onderwerp :
Capaciteit :

Cacao verwerkingsfabriek
Cacao Brander trommel
4000 kg

Probleemstelling

De Cacao Brandertrommel heeft inwendig een aantal strippen in de langsrichting voor het inbeweiging brengen van de cacoa. Om de capaciteit te vergroten zijn de strippen in het verleden voorzien van een extra strip. Gedurende een aantal jaar bleek echter dat de trommel herhaaldelijk scheurde in de nieuwe situatie en er werden dan ook regelmatig inspecties en reparaties uitgevoerd.

Bijdrage van Stemar Engineering

Stemar Engineering heeft het bezwijkmechanisme geanalyseerd in relatie tot mogelijke herhaaldelijk belasting op de constructie. Er werd geconcludeerd dat er een temperatuurverschil ontstaat tussen trommel en strip en dat hierdoor de scheuren ontstonden. Dit vermoeden is onderbouwd met een FEA-berekening en op basis hiervan is voorgesteld om de nieuwe strip meer ruimte te geven om uit te zetten door deze op diverse plaatsen door te halen.

Resultaat

De klant zag deze wijziging eerst als een verzwakking van de constructie en moest overtuigd worden middels eindige elementen berekeningen. De wijzigingen zijn uiteindelijk uitgevoerd en hebben inderdaad geresulteerd in minder schade.

visual
Sustaining Results Through Engineering