Pers 3 DFS

Ontwerpgegevens

Opdrachtgever :
Object :
Ontwerpdruk :
Doorsnede :
Dolomietsteenfabriek Tata IJmuiden
Drukpers 3
230 barg
Ø 880 mm

Probleemstelling

De schroefdraad M470 van de terugslagklep bleek na 30 jaar gebruik lek te zijn. Tijdens het vervangen van de schroefdraad door een bus met dubbele schroefdraad bleek de oorspronkelijk cilinderdeksel gescheurd te zijn. In korte tijd diende hiervoor een reparatievoorstel gedaan te worden, zodat de pers zo spoedig mogelijk weer in bedrijf genomen kon worden.

Bijdrage Stemar Engineering

In het eerste stadium heeft Stemar Engineering de vervangen bus beoordeeld ten aanzien van vermoeiing.

Nadat de scheur was geconstateerd hebben wij het projectteam geadviseerd over de mogelijke opties om de cilinder duurzaam te repareren. Gezien de hoge wisselende druk van 230 barg in de cilinder speelde ook hierbij vermoeiing een grote rol.

Resultaat

De reparatie is succesvol uitgevoerd en Pers 3 is weer volop productief.

visual
Sustaining Results Through Engineering