Vermoeiing Cacao Brandertrommel

Ontwerpgegevens

Klant :
Project :
Doel :

TATA steel
Bordes voor demontage brilflenzen
Het ontwerpen van een nieuw bordes waarbij de brilflenzen goed berijkbaar zijn.

Probleemstelling

In de bestaande situatie zijn de brilflenzen niet goed bereikbaar. Om alle bouten in de flens los te kunnen maken moet er over de leiding geklommen worden. Dit levert gevaarlijke situaties op.

Bijdrage van Stemar Engineering

Het engineeren van een nieuw bordes waarbij de flenzen goed bereikbaar zijn.

Resultaat

Een bordes waarbij alle flenzen goed bereikbaar zijn. De andere zijde van de leiding is door middel van een brug goed bereikbaar. Nu is er veilig te werken aan het T-stuk.

visual
Sustaining Results Through Engineering