Rondheidsmetingen pijp en vaten

Ontwerpgegevens

Opdrachtgever :
Object :
Range :
Aantal scans :
Aantal punten :
Diverse
Pijp diameter 600mm tot 10.000mm
1-20 meter
3 tot 10
ca. 2 a 3 miljoen

Probleemstelling

Controleren van rondheid van een pijpstuk of drukvat t.b.v. vervanging.

Bijdrage Stemar Engineering

Voor de klant voeren wij de scan uit op locatie. Daarna wordt er met software uit de punten wolk een meting verricht van de theoretische diameter ten opzichte van de gescande pijp.

Resultaat

De klant ontvangt een rapport waarin de afwijkingen te zien zijn van de werkelijke pijp. Dit kan door middel van gekleurde charts of doorsneden over de pijp.

visual
Sustaining Results Through Engineering