Scan Converter pan 21

Ontwerpgegevens

Opdrachtgever :
Object :
Range :
Aantal scans :
Aantal punten :
Tata IJmuiden
OXY Staal Converter pan 21
1-12 meter
1
2.500.00

Probleemstelling

Tijdens het onderhoud aan de OXY Converterpan was er tijd gereserveerd om een nauwkeurige meting uit te voeren aan de pan. HIervoor is de pan dusdanig gepostioneerd dat via een steiger de pan gemeten kon worden.

Bijdrage Stemar Engineering

Stemar Engineering is gevraagd stand-by te staan en binnen de planning de 3D laser scan uit te voeren. Na de gebruikelijke RIE en sleutel procedure is de scan uitgevoerd.

Resultaat

Een hoge resolutie 3D scan van de converter pan. Daarnaast is door middel van secties uit de puntenwolk een meetrapportage tot stand gekomen. Ook kan deze data gebruikt worden voor toekomstige reparaties.

visual
Sustaining Results Through Engineering