3D Laser scannen

Met onze 3D-laserscanner is het mogelijk om in een korte tijd een zeer nauwkeurige meting te verrichten. De scanner maakt een puntenwolk van zijn omgeving. Door meerdere van deze scans aan elkaar te koppelen kan een (deel)installatie gedigitaliseerd worden.

Voorbeelden van opdrachten zijn:3D laserscannen

Voor diverse opdrachtgevers is middels deze techniek een visualisatie gemaakt van de uit te voeren techniek. Ook bij het missen van bouwtekeningen is het mogelijk door deze techniek een nieuwe bouwtekening te realiseren.

Wilt u meer informatie over deze techniek, neem dan contact op met één van onze projectmanagers.

PoorboyDegassers

Huidige ontgasser en hoge druk manifold diende aangepast te worden naar nieuwe geldende normen en eisen.

Rondheidsmetingen Pijp en Vaten

Controleren van rondheid van een pijpstuk of drukvat t.b.v. vervanging.

Scan Converter pan 21

TIjdens het onderhoud aan de OXY Converterpan was er tijd gereserveerd om een nauwkeurige meting uit te voeren aan de pan. HIervoor is de pan dusdanig gepostioneerd dat via een steiger de pan gemeten kon worden.

Tideway Rolling Stone

Door het ontbreken van as built tekeningen was het noodzakelijk de maatvoering van het schip en zijn equipment nauwkeurig in te meten.

Voorgaskoeler 18 KF1

Voorgaskoeler 18 is aan vervanging toe. Echter zijn van deze koeler geen tekeningen meer beschikbaar.

Scannen Ovenhuis HO7

Voor het engineren van een nieuw afzuigkanaal in Ovenhuis van Hoogoven 7 is de omgeving ingescand. Om de communicatie naar alle betrokken partijen te verbeteren was er een 3D-omgeving nodig.

visual
Sustaining Results Through Engineering