Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend.

Stemar Engineering werkt met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Stemar Engineering aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

 

Privacy Statement

STEMAR ENGINEERING B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van STEMAR ENGINEERING B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van STEMAR ENGINEERING B.V. verstrekt.

STEMAR ENGINEERING B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 

STEMAR ENGINEERING B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Daarnaast kan STEMAR ENGINEERING B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van uitvoering van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit technische dienstverlening.

 

STEMAR ENGINEERING B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

STEMAR ENGINEERING B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Op de website van STEMAR ENGINEERING B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. STEMAR ENGINEERING B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering telefonisch doorgeven via 072-5615254. STEMAR ENGINEERING B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen één week op uw verzoek reageren.

 

STEMAR ENGINEERING B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van STEMAR ENGINEERING B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzing is van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door STEMAR ENGINEERING B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met STEMAR ENGINEERING B.V. op.

 

Contactgegevens:

STEMAR ENGINEERING B.V.

Berenkoog 32

1822 BJ ALKMAAR

Tel. 072-5615254

E-mailadres kunt u telefonisch verkrijgen

 

Sustaining Results Through Engineering