CE Markering

Alle machines en drukvaten dienen geleverd te worden met een technisch constructiedossier en zijn in de meeste gevallen CE-plichtig. Tijdens het hele ontwerpproces dient het aantal risico's tot een minimum beperkt te worden, het veilig ontwerpen is de eerste stap van een veilige installatie.

Van elke installatie dient een Risico Inventarisatie en Evaluatie gemaakt te worden. Deze dient als basis van het technisch constructiedossier (TCD). Alle risico's worden hierbij in kaart gebracht en afgewogen. Risico's die dan nog een gevaarlijke situatie kunnen veroorzaken worden door middel van voorstellen en adviezen in een actieplan aangepakt. 

Stemar Engineering kan voor u het TCD opstellen en aanvullen. De basis is vaak de RIE en kan uitgebreid worden tot een gebruikshandleiding en CE verklaring. 

 

visual
Sustaining Results Through Engineering