Concept design en haalbaarheidsonderzoek

Stemar Engineering geeft uw ideeën vorm in een 2D- of 3D-ontwerp. Voordat het Concept Design of de FEED-study wordt gemaakt worden eerst alle functionele eisen en randvoorwaarden vastgelegd in een specificatie. Onder meer zijn de volgende zaken hierbij van belang:

  • Functie van de constructie in het proces
  • Gewenste locatie van de constructie
  • Materiaalgebruik i.v.m. temperatuur, corrosie en milieu
  • Vaststellen van de belastingspectra
  • Gewenste levensduur

Op basis van de specificatie maken wij een of meerdere voorstellen en overleggen die tijdig met u. Het visualiseren in 3D verduidelijkt de mogelijke ontwerpen en signaleert mogelijke obstakels. Hiermee kunt u uw opdrachtgever in het beginstadium van het project inzicht geven in het eindproduct. Door in deze fase (vereenvoudigde) sterkteberekeningen uit te voeren wordt de technische haalbaarheid gecontroleerd, zodat de opvolgende Basic Engineering geen stap terug hoeft te maken. Bij dergelijke opdrachten werken wij op basis van regie en houden u regelmatig op de hoogte van onze vorderingen. Intensief overleg is onontbeerlijk in dit soort projecten.

In het verlengde hiervan kunnen wij ook haalbaarheidsstudies uitvoeren voor renovatieprojecten. Onze focus ligt hierbij op de technische haal- en uitvoerbaarheid.

Basic Engineering

Nadat het concept design bekend en goedgekeurd is, kan de Basic Engineering gemaakt worden. In deze fase worden alle constructiedelen gedimensioneerd. Dit houdt in dat de maten van de profielen en wanddikte worden bepaald. Gekeken wordt naar (de)montage, transport en hijsen om productie efficiënt en montage kort te houden. In dit stadium worden, indien gewenst, ook bijbehorende sterkteberekeningen uitgevoerd en gerapporteerd.

Op basis van dit engineeringpakket kunnen constructiebedrijven een offerte uitbrengen voor de levering van de constructie. In deze fase levert de werkvoorbereiding van de leverancier eventueel feedback omtrent de maakbaarheid van de constructie. Op de tekeningen treft u geen details van verbindingen of stuklijsten aan.

Detail Engineering

Op verzoek van de constructiebedrijven kan Stemar Engineering het Basic Engineering pakket uitwerken tot werkplaatstekeningen inclusief stuklijsten, plaatuitslagen en/of snijtekeningen. Vaak worden in deze fase ook ontwerpen gemaakt van hijsvoorzieningen voor het monteren van de nieuwe constructie.

Nadat de constructie geplaatst en afgenomen is wordt het tekeningenpakket op verzoek van de klant "As Built" gemaakt.

Een impressie van onze diensten kunt u uiteraard vinden op onze site. Wilt u een persoonlijk gesprek? Maak dan een afspraak met één van onze projectmanagers.

visual
Sustaining Results Through Engineering