Design Verification

Voor alle denkbare constructiedelen in onze expertise-gebieden voert Stemar Engineering sterkteberekeningen uit ten behoeve van het constructiedossier of keuringsinstanties (NoBo's). Deze berekeningen worden zowel voor onze eigen ontwerpen uitgevoerd als voor ontwerpen van derden.

Het doel van onze berekeningen is altijd :

  • Veilige constructies
  • Beheersen van risico's
  • Voorkomen van onverwacht falen
  • Optimalisatie van materialen

Bij het uitvoeren van de sterkteberekeningen wordt gewerkt volgens de laatste normen en codes en wordt gebruik gemaakt van de modernste software.

Green field

In veel gevallen zijn de sterkteberekeningen de basis voor het "dimensioneren" van nieuwe constructies. In een vroeg stadium van het ontwerp dient al aangegeven te worden welke plaatdikte of staalprofielen vereist zijn om de veiligheid en functionaliteit van de constructie gedurende de levensduur te garanderen.

Fit-for-Service

Ook komt het regelmatig voor dat Stemar Engineering bestaande installaties in de huidige staat controleert. Voor alle kritische delen van de constructie worden minimale wanddiktes geformuleerd en er wordt aangegeven welke lassen extra aandacht vragen tijdens de periodieke inspecties. De rapporten van Stemar Engineering vormen de basis voor de Risk Based Inspection.

Trouble Shooting

Herhaaldelijk falen van bepaalde onderdelen in een installatie kunnen een grote kostenpost vormen. Met geavanceerde berekeningen kan Stemar Engineering de situatie analyseren en een verbetervoorstel doen.

visual
Sustaining Results Through Engineering