3D Laser Scanning

 • Visualisatie
 • 3D modellen direct uit meting
 • Maatcontrole in werkplaats en op locatie voor clash detectie en juiste passing
 • Meten moeilijk bereikbare plaatsen
 • Monitoring van installatiedelen
 • 3D foto’s
 • As built

Werkwijze

Met onze 3D-laserscanner is het mogelijk om in een korte tijd een zeer nauwkeurige meting te verrichten. De scanner maakt een puntenwolk van zijn omgeving. Door meerdere van deze scans aan elkaar te koppelen kan een (deel)installatie gedigitaliseerd worden.

Na het koppelen van meerdere puntenwolken is het met geavanceerde software mogelijk om de informatie om te zetten in CAD modellen, zoals solids en surfaces. Vanuit deze modellen kunnen nieuwe installatiedelen ontworpen worden.

Naast het ontwerpen van nieuwe installatiedelen in de puntenwolk kan deze ook gebruikt worden voor visualisatie, clash detectie, onrondheidsmetingen, doorbuiging van balken of leidingwerk, as built etc.

Door de nauwkeurigheid is de kans op aanlopers fors gereduceerd en kan ook het aantal montagelassen in leidingwerk verminderd worden. Hierdoor zijn kortere montagetijden mogelijk.

Voordelen

3D-Laserscannen Stemar Engineering

 • Nauwkeurig inmeten
 • Alles wordt gemeten
 • Reductie montagetijden
 • Foutreductie
 • Gericht op industrie
 • Engineers scannen zelf

                         

visual
Sustaining Results Through Engineering